Kominek Tradycyjny

rozpalany drewnem
Kominek to urządzenie, które od lat służyło do ogrzewania pomieszczeń. Dziś łączy kilka funkcji — zdobi wnętrza, skupia domowników przy ogniu i oczywiście wspomaga ogrzewanie domu.Rodzaje szyb kominkowych:

  • szyba prosta
  • szyba narożna
  • pionowa
  • dwustronna vis a vis
  • trójstronna.
Tradycyjny kominek to taki z otwartym, wymurowanym paleniskiem. Głównym źródłem ciepła jest w nim promieniowanie z komory spalania. Nowoczesne kominki wyposażone są we wkłady lub kasety kominkowe, czyli paleniska zamknięte, wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury oraz dobrze akumulujących ciepło, tj. stal, żeliwo, szamot. Zastanawiając się nad wyborem rodzaju paleniska, należy wziąć pod uwagę to, że w kominku otwartym tylko 10-15% ciepła powstającego podczas spalania drewna pozostaje w pomieszczeniu. Większość ciepła ucieka do komina – dla porównania w kominkach z najbardziej wydajnymi wkładami nawet ponad 80% ciepła pozostaje w domu. Również zużycie drewna w kominkach otwartych jest o wiele większe – do uzyskania 10 kW energii cieplnej w palenisku otwartym potrzeba od 10 do 20 kg drewna – podczas gdy w nowoczesnym wkładzie kominkowym tylko 2- 2,5 kg.

Główne lub dodatkowe źródło ciepła

Kominek w salonie może być wykorzystywany do ogrzewania okazjonalnego lub w okresach przejściowych, kiedy nie jest włączone centralne ogrzewanie. Może także stanowić podstawowe (ale nie jedyne) źródło ciepła. Wiąże się to jednak z koniecznością systematycznego dokładania drewna do paleniska, co może być utrudnione podczas tygodnia pracy. Dlatego najlepiej, jeżeli kominek funkcjonuje tylko jako dodatkowe źródło ciepła.

Urządzenie o odpowiednio dużej mocy może ogrzać kilka pomieszczeń lub nawet cały dom, pod warunkiem, że współpracuje z systemem DGP, który rozprowadza nagrzane powietrze za pomocą wentylatora albo w sposób naturalny, wykorzystując zjawisko konwekcji (unoszenia w górę gorącego powietrza).

System konwekcyjny sprawdza się, gdy chcemy ogrzewać pomieszczenia przylegające do kominka lub znajdujące się nad nim. Możemy tak ogrzewać tylko nieduży dom lub część większego. Do dużych budynków przeznaczony jest system z wentylatorem, który powoduje wymuszony przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych. Może on ogrzać budynek o powierzchni do 400 m².

Oprócz gorącego powietrza czynnikiem grzewczym może być woda. Specjalne wkłady z płaszczem wodnym mogą być połączone z instalacją centralnego ogrzewania i stanowić główne (ale nie jedyne) lub dodatkowe źródło ciepła. Kominki z płaszczem wodnym (więcej w linku) mogą ogrzewać nie tylko wodę do celów c.o., ale także przygotowywać ciepłą wodę użytkową, która po ogrzaniu gromadzona jest w zasobniku.

 ←powrót do działu