Kominek Wodny

do ogrzewania całego domu
Nowoczesny kominek wodny łączy urok i przytulność ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Przygotowuje też ciepłą wodę do mycia. Współpracuje z kotłem gazowym lub olejowym, ale może być również głównym źródłem ciepła w domu.Kominek w domu często jest traktowany jako element dekoracyjny – mebel zajmujący miejsce w najbardziej reprezentacyjnym, dziennym pokoju. Jego rola nie ogranicza się jednak do funkcji ozdobnej. Kominek montujemy przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń – z reguły tych, w których został postawiony. Jeśli dodatkowo wykonamy system dystrybucji gorącego powietrza (DGP), to ogrzejemy nim kilka pomieszczeń w domu. Kominek można włączyć także do instalacji centralnego ogrzewania. Wtedy może być głównym źródłem ciepła (ale nie jedynym, bo trzeba zainstalować też kocioł gazowy lub elektryczny) oraz podgrzewać ciepłą wodę do mycia. Aby było to możliwe, należy kupić kominek z płaszczem wodnym.Niewiele osób decyduje się jednak na ogrzewanie kominkiem, bo aby utrzymać stałą temperaturę w domu, trzeba do niego regularnie podkładać. I mimo że drewno ciągle jest najtańszym paliwem, poza kominkiem większość inwestorów instaluje też kocioł gazowy.

Budowa kominka

Zabudowany kominek z płaszczem wodnym na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od takiego ze zwykłym wkładem kominkowym. Wykonuje się go z tych samych materiałów, a drzwiczki mogą być jedno- lub dwuczęściowe, podnoszone do góry lub otwierane na bok. Inaczej jednak zbudowany jest korpus. W kominkach z płaszczem wodnym ma on podwójne ścianki, między którymi znajduje się woda odbierająca, akumulująca i przekazująca ciepło do grzejników. Część ta nazywana jest płaszczem wodnym. Zwykle otacza on palenisko z trzech stron.

Żeby podnieść wydajność kominka oraz by przekazywał on jeszcze więcej ciepła, niektórzy producenci montują w górnej części wkładu dodatkowe półki wodne, dzięki czemu powierzchnia odbioru ciepła w palenisku staje się większa. Czasami instalowana jest dodatkowa wężownica, która bezpośrednio podgrzewa ciepłą wodę do mycia.

Instalacja

Kominek z płaszczem wodnym powinien być podłączony do centralnego ogrzewania w taki sam sposób jak kocioł na paliwa stałe, czyli do instalacji typu otwartego, zabezpieczonej otwartym naczyniem wzbiorczym. Do instalacji kominek podłącza się za pomocą króćców przyłączeniowych, które znajdują się w korpusie wkładu. Urządzenia mogą mieć jeden, dwa, a nawet cztery ich zestawy. Można zamontować kominki o mocy nawet do 30 kW, które ogrzeją dom o powierzchni około 250 m2 – przy opcji jako jedyne źródło ciepła. Kominek rzadko jest jednak wykorzystywany jako jedyne źródło ciepła w domu. Współpracuje zwykle z kotłem gazowym lub olejowym, które wymagają podłączenia do instalacji typu zamkniętego. W takiej sytuacji jednocześnie trzeba połączyć i rozdzielić dwa obiegi wody (jeden przez kominek w układzie otwartym, drugi przez grzejniki w układzie zamkniętym). Jest to możliwe dzięki zamontowaniu w instalacji wymiennika ciepła (np. płytowego), który ciepło z kominka przekaże do instalacji centralnego ogrzewania lub bezpośrednio do grzejników. Poprawne połączenie kominka i kotła w jednej instalacji ułatwiają gotowe zestawy podłączeniowe, w których znajdują się pompa, wymiennik ciepła i armatura.

Kominek z płaszczem wodnym można też połączyć ze zbiornikiem akumulacyjnym – najlepszy będzie o pojemności 500 l (minimum stanowi około 200 l). Zbiornik ten jest buforem magazynującym ciepło z kominka oraz ewentualnie kotła centralnego ogrzewania, które później odbierane jest przez grzejniki. Może być też rozbudowany o możliwość gromadzenia ciepłej wody. Ponieważ ma dużą pojemność, umożliwia ogrzanie pomieszczeń nawet po wyłączeniu kotła lub kominka.

Taki sposób podłączenia polecany jest szczególnie wtedy, gdy nie nastawiamy się na ogrzewanie domu wyłącznie za pomocą kominka. Nie trzeba wówczas rozbudowywać instalacji, co czasami jest bardziej uciążliwe. Gdy zajdzie nagła potrzeba dogrzania wody w zbiorniku, można to zrobić za pomocą dodatkowo podłączonej do niego grzałki.

Jeśli instalacja centralnego ogrzewania, do której włączony jest kominek z płaszczem wodnym, pracuje w układzie otwartym, naczynie wzbiorcze musi być zamontowane powyżej najwyższego punktu obiegu wody grzewczej. Wtedy umieszcza się je najczęściej na nieużytkowym poddaszu. Gdy instalacja pracuje w obiegu zamkniętym, otwarte naczynie wzbiorcze zwykle montuje się nad kominkiem i pośrednim wymiennikiem ciepła, a później obudowuje wraz z nim.

Montaż kominka

Kominek najlepiej jest zamontować wtedy, gdy dom znajduje się w trakcie budowy lub projektowane jest rozprowadzenie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz lokalizacja kominka. Jeśli nie możemy w tym momencie kupić kominka, warto wszystko tak przygotować, aby wstawienie go w przyszłości nie wiązało się z żadnymi przeróbkami.

Do miejsca, w którym ma stanąć kominek, warto więc doprowadzić dwie rury: zasilającą i powrotną. W pobliżu kotła powinno być również przewidziane miejsce na montaż zestawu pompowo-wymiennikowego. Nie można zapomnieć o ułożeniu kabli elektrycznych między kotłownią a kominkiem oraz zamontowaniu czerpni powietrza. Pamiętać też trzeba o miejscu dla naczynia wzbiorczego.

Zamontowanie kominka z płaszczem wodnym w domu, w którym nie zostało to wcześniej zaplanowane, jest trudne, ale możliwe. Koniecznie trzeba włączyć go do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, a później zabudować.

Gdy kominek z płaszczem wodnym chcemy zamontować w miejscu dotychczasowego, trudno będzie go dopasować do istniejącej zabudowy, a raczej trzeba będzie zrobić zupełnie nową. Wkłady z płaszczem wodnym są większe od zwykłych, dlatego stara obudowa często jest za mała. Jeśli chcemy ją zachować, dobrym rozwiązaniem może być montaż kasety z płaszczem wodnym, która jest mniejsza od kominka tradycyjnego.

Od strony instalacyjnej trzeba będzie podłączyć kominek do instalacji centralnego ogrzewania; przy czym nie trzeba wykonywać przeróbek całej instalacji, a jedynie wybranego fragmentu kotłowni.

Prąd i powietrze

Wcześniej warto również pomyśleć o przygotowaniu podłączenia instalacji elektrycznej do kominka. W tym celu kable zasilające trzeba poprowadzić do centralki sterującej pracą kominka oraz do podłączenia pomp i zaworów.

Nie można zapomnieć też o dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza do spalania. Można to zrobić za pomocą:

- kanału, który będzie doprowadzał powietrze bezpośrednio z zewnątrz;

Koszt takiego systemu jest porównywalny z tradycyjnym kominkiem z dystrybucja gorącego powietrza.

 ←powrót do działu