Klimatyzator to podstawowe urządzenie zapewniające dostawę powietrza o określonej temperaturze. Możliwe jest zarówno chłodzenie, jak i nagrzewanie powietrza wewnętrznego. Zależnie od oczekiwań, wymagań, a także zasobów finansowych można dobrać klimatyzator wg. swoich potrzeb.

Sercem klimatyzatora jest parownik. Następuje w nim oddawanie ciepła przez chłodzone powietrze. Na skutek odbioru ciepła czynnik chłodniczy rozpręża się i odparowuje. Pary wędrują do sprężarki, a po sprężeniu – do skraplacza. Ponownemu powstawaniu cieczy towarzyszy oddawanie ciepła, zaś sama ciecz jest kierowana z powrotem do parownika.

Ze względu na budowę można wyróżnić następujące klimatyzatory:

 • Klimatyzatory typu kompakt (monoblokowe). Klimatyzator monoblokowy składa się z pojedynczej jednostki – parownik i skraplacz są „zblokowane”, czyli obie funkcje pełni jedno urządzenie, które pracuje w zmieniającym się cyklu pracy. Jednostki typu kompakt stosowane są tam, gdzie ograniczenia wynikają z braku miejsca.
 • Klimatyzatory typu split (dwuczęściowe, dzielone) składają się z dwóch jednostek – część wewnętrzna to parownik, a zewnętrzna to sprężarka. Jednostki robocze połączone są ze sobą dwojako:
  • systemem hydraulicznym – linią chłodniczą (freonową) – jest to para rurek miedzianych umożliwiających transport czynnika chłodzącego i jego skroplin;
  • układem elektronicznym (sterującym).
 • Klimatyzatory typu multi-split zbudowane na podobnej zasadzie jak klimatyzatory split; różnica polega na tym, że umożliwiają podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej (sprężarka) wielu (stąd określenie multi) jednostek wewnętrznych.

W systemie kompakt zbudowane są:

 • klimatyzatory przenośne (mobilne) – ich główną zaletą jest swoboda w planowaniu pomieszczenia (mogą być dowolnie lokalizowane);
 • klimatyzatory okienne (okienno-ścienne) – instalowane w otworze okiennym lub murze, proste w montażu i obsłudze, atrakcyjne cenowo. Umożliwiają swobodne i równomierne rozprzestrzeniania powietrza. Ich słabszą stroną jest stosunkowo głośna praca.

W przypadku klimatyzatorów typu split i multi-split możliwe są następujące rozwiązania montażowe:

 • klimatyzatory ścienne – charakteryzują się dużą wydajnością i cichą pracą, a jednocześnie dobrą ceną. Są bardzo popularne, a przez to oferta modeli i dodatkowa automatyka (np. zdalne piloty) jest bardzo rozbudowana. Możliwe jest umieszczenie klimatyzatora ściennego w dowolnym pomieszczeniu;
 • klimatyzatory ścienno-przysufitowe – montowane bezpośrednio do konstrukcji stropowej. Ich budowa sprawia, że powietrze płynie z dużą prędkością pod sufitem, następnie zwalnia i przepływ w pomieszczeniu jest równomierny. Takie rozwiązanie sprawia, że ten typ klimatyzatorów nadaje się do pomieszczeń wysokich, gdzie górne partie pomieszczenie nie muszą być chłodzone/nagrzewane równie dokładnie jak niższe;
 • klimatyzatory przypodłogowe – przypominają kształtem i budową nowoczesny grzejnik, jednocześnie mogą być instalowane we wnękach. Dzięki możliwości instalowania ich (wbrew nazwie) w dowolnym miejscu mogą być dobrym rozwiązaniem tam, gdzie inne klimatyzatory nie mogą zostać zainstalowane;
 • klimatyzatory kasetonowe instaluje się w konstrukcji sufitu podwieszanego. Klimatyzatory te umożliwiają równomierne rozprzestrzenianie powietrza od punktu centralnego (kasetonu) – dzięki temu lokalizacja wewnętrznej jednostki jest praktycznie dowolna. Klimatyzator tego typu jest najczęściej stosowany w pomieszczeniach biurowych, sklepach, salonach i punktach usługowych, gdzie ważna jest estetyka;
 • klimatyzator kanałowy umożliwia jednoczesne klimatyzowanie kilku pomieszczeń, kierując do nich powietrze o odpowiednich parametrach (za pomocą odpowiednich kanałów). Temperatura nawiewanego powietrza ustawiana jest jako średnia ze wszystkich pomieszczeń, a powietrze rozprowadzane jest bardzo dokładnie i równomiernie.