Usługi kominiarskie

świadczymy szeroką gamę usług kominiarskich
W naszej ofercie usług kominiarskich znajdziesz:

 • Czyszczenie oraz sprawdzanie stanu kominów. Udrażnianie, konserwacja przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych, spalinowych oraz urządzeń grzewczo – kominowych
 • Protokół kominiarski. Odbiór kominów w stanie surowym i użytkowym w budynkach nowych, remontowanych i przebudowywanych- odbiór kominiarski
 • Okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) – przegląd kominów
 • Opinia kominiarska przewodów kominowych i urządzeń grzewczych dla potrzeb gazowni, wydziałów architektury, inspektoratów nadzoru budowlanego, po zakończeniu budowy itp.
 • Montaż wkładów kominowych i kominów dwuściennych
 • Inwentaryzacja przewodów kominowych
 • Ustalanie przyczyn wadliwego działania kominów.Ekspertyza kominiarska
 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie kominów
 • Montaż nasad kominowych , wkładów kominowych oraz zewnętrznych kominów dwuściennych
 • Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami

kominarz

Obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych powinno się odbywać :

 • przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku;
 • przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – 2 razy w roku;
 • przewody wentylacyjne – 1 raz w roku.

 

Zapraszamy do współpracy spółdzielnie mieszkaniowe, administracje, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne.

←powrót do działu