Wybór drewna

jakiego drewna najlepiej używać

chopped

W kominkach powinniśmy palić wykorzystując drewno liściaste o wilgotności nie przekraczającej 20% co w praktyce osiąga się sezonując drewno w odpowiednich warunkach przez okres 2 lat.Wartość opałowa drewna mówi nam, jaką korzyść można osiągnąć podczas spalania, czyli jest to ilość ciepła w kWh. Różne rodzaje drewna różnią się pod tym względem. Wartość opałowa drewna iglastego to ok. 4,4-4,5 kWh/kg zaś drewna liściastego 4,1-4,2 kWh/kg, pod warunkiem, że mówimy o drewnie sezonowanym czyli składowanym przez minimum 2 lata w suchych warunkach. Większy jednak wpływ na wartość opałową ma wilgotność drewna.W przybliżeniu można powiedzieć, że świeżo ścięte drewno ma jedynie połowę wartości opałowej drewna dobrze sezonowanego. Co oznacza, że przy zapotrzebowaniu cieplnym ok 4kW potrzebna na jeden dzień ilość energii cieplnej wynosi 4kW × 24 h = 96kWh Jeśli zatem to zapotrzebowanie jest pokrywane przez spalanie drewna liściastego dobrze sezonowanego to 1m3 wystarczy nam na ponad 3 tygodnie. Ale jeśli kupimy drewno świeżo ścięte wtedy 1m3 wystarczy nam zaledwie na 11 dni.

Jeśli chodzi o zabudowę kominka, to bryła  i wykonanie zależy już tylko od naszej fantazji, wystroju domu i upodobań.Kominek może pełnić tylko funkcję dekoracyjną. Wtedy rozpalamy w nim ogień na specjalne okazje. Może też być dodatkowym lub nawet podstawowym źródłem ogrzewania domu. Decyzję o postawieniu kominka najlepiej podjąć już na etapie projektowania domu. Architekt znajdzie najbardziej odpowiednie dla niego miejsce, dostosuje komin i wzmocni strop. Ale jaki rodzaj kominka wybrać i jak go wykonać? W okresie krótkotrwałych spadków temperatury (jesienią i wiosną) nie opłaca się włączać długo nagrzewającego się ogrzewania centralnego lub podłogowego. Wówczas możemy korzystać z kominka.

Również podczas dużych mrozów możemy dogrzać nim dom, zwłaszcza gdy mamy ograniczony pobór mocy przy grzaniu elektrycznym. Niekiedy kominkiem ogrzewa się przez cały sezon, a jedynie w czasie dłuższej nieobecności domowników korzysta się z innych źródeł ciepła. To dodatkowe ogrzewanie (najczęściej elektryczne) jest niezbędne, gdyż w kominku co kilka, kilkanaście godzin trzeba uzupełniać paliwo, a więc nie można by było wyjechać np. na ferie zimowe bez pozostawienia kogoś do obsługi paleniska.

←powrót do działu